Thông tin cơ bản về Công ty Exness

Công ty Exness đã được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia có cùng chí hướng trong lĩnh vực tài chính và công nghệ thông tin vào năm 2008. Dưới đây

Read More

Tổng quan về sàn Exness

Tổng quan về sàn Exness là một nhà môi giới được thành lập vào năm 2008 theo số đăng ký 21927 (IBC 2014) tại St. Petersburg, Nga. Nhà môi giới này thà

Read More