Công nghệTin tức

Quy định về hình thức nộp thuế điện tử

Nộp thuế điện tử đã trở thành phương thức giúp các doanh nghiệp tiến hành thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế một cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp vướng mắc về hình thức nộp thuế điện tử.

Hình thức nộp thuế điện tử

Giải đáp thắc mắc này, Thông tư 110/2015/TT-BTC đã quy định rõ hình thức nộp thuế điện tử. Cụ thể:

Điều 24. Hình thức nộp thuế điện tử

Người nộp thuế có thể lựa chọn các hình thức sau đây để thực hiện nộp thuế điện tử:

1. Thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
2. Giao dịch với ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thông qua hình thức thanh toán điện tử (Internet, Mobile, ATM, POS và các hình thức thanh toán điện tử khác) của ngân hàng để thực hiện thủ tục nộp thuế.

nộp thuế điện tử

Thời gian nộp thuế điện tử

Theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC, người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.
Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế và xử lý hành vi chậm nộp hoặc hành vi không nộp hồ sơ thuế của người nộp thuế; hoặc tính thời gian để giải quyết hồ sơ thuế điện tử.

Theo đó, thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (T-VAN).

Đối với chứng từ nộp thuế điện tử thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận chứng từ nộp thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Nộp thuế điện tử là dịch vụ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng triển khai nộp thuế một cách đơn giản, dễ dàng, không cần phải đến tận các cơ quan thuế, xếp hàng lấy số thứ tự và chỉ nộp được trong các giờ hành chính, ngày làm việc cố định; từ khi chuyển sang nộp thuế điện tử, mọi vấn đề trên đã được giải quyết triệt để, giúp doanh nghiệp có thể triển khai công việc một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, nộp thuế điện tử đang góp phần to lớn vào việc thúc đẩy quá trình chính phủ điện tử, giúp các doanh nghiệp không ngừng phát triển, hướng đến chuyển đổi số.

https://wikinhanh.com/

https://wikinhanh.com/cong-nghe/

Best Laptops For Working From Home

Comment here