Công nghệ

Một số rủi ro thường gặp và cách xử lý đối với hóa đơn đầu vào

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, việc xảy ra sai sót là điều khó có thể tránh khỏi. Những rủi ro do sai sót của hóa đơn đầu vào, đầu ra như mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn chưa đúng quy định, nội dung trên hóa đơn không đầy đủ, hóa đơn chưa được thông báo phát hành hóa đơn,… thường khiến kế toán và doanh nghiệp lo ngại. Vậy cụ thể những rủi ro và cách xử lý khi gặp sự cố về hóa đơn đầu vào là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua những chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé.

1. Hóa đơn ghi chưa đúng tên công ty, địa chỉ, mã số thuế

Cách điều chỉnh: Viết đúng theo Đăng ký kinh doanh hoặc viết tắt theo Quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC Khi xảy ra sai sót thì phải xuất hoá đơn điều chỉnh.

2. Hóa đơn có dấu hiệu bị gạch xóa khi chưa ký nhận hoặc đã ký nhận

Cách điều chỉnh: Xoá bỏ để xuất lại hoá đơn khác sau đó lập biên bản thu hồi, xuất hoá đơn điều chỉnh.

3. Không ghi rõ, ghi thiếu nội dung trên hóa đơn

Cách điều chỉnh: Lập bảng kê, hợp đồng kèm theo (Dịch vụ, cung cấp nhiều hàng hoá dịch vụ) và bảng kê này phải có chữ ký xác nhận của cả 2 bên.

4. Ghi không đúng thuế suất thuế GTGT

Cách điều chỉnh:

– Nếu chưa giao cho khách hàng: Lưu đủ 3 liên tại quyển hóa đơn, gạch chéo các liên và ghi xóa bỏ.

– Trường hợp hóa đơn đã giao cho khách nhưng chưa kê khai thuế : Hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai và xuất hóa đơn thay thế.

– Khi cả hai bên đã kê khai thuế: Kế toán lập biên bản thu hồi để xuất hóa đơn khác thay thế. Xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót, hai bên căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh để kê khai điều chỉnh doanh số và thuế GTGT

hóa đơn

5. Hóa đơn chưa được thông báo phát hành hóa đơn

Cách điều chỉnh:

Doanh nghiệp chưa thông báo phát hành hóa đơn phải nộp phạt các khoản theo quy định sau đó thực hiện các thủ tục phát hành hóa đơn theo đúng trình tự. Khi đã nộp phạt và thực hiện thủ tục phát hành, hóa đơn sẽ được dùng để tiếp tục kê khai.

6. Hóa đơn đầu vào của cơ sở bỏ trốn, ngừng hoạt động.

Cách điều chỉnh: Chứng minh đầu vào đúng thực tế có mua hàng: hàng hóa mua vào có nhập kho, có thanh toán, có hoá đơn, được hạch toán kế toán trên sổ sách đầy đủ, đúng quy định thì được khấu trừ, hoàn thuế và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế. Loại ra không kê khai khấu trừ và tính vào chi phí.

7. Hóa đơn được lập với 3 liên không giống nhau

Cách điều chỉnh: Kế toán đến công ty mua hàng để thu hồi hóa đơn và lập lại hóa đơn sai sót.

8. Nhiều hoá đơn có giá trị dưới 20 triệu đồng trong một ngày từ 1 nhà cung cấp

Cách điều chỉnh: Phải thanh toán qua ngân hàng trừ một số trường hợp cụ thể theo quy định.

9. Làm sao phát hiện hoá đơn bất hợp pháp, hóa đơn của những cơ sở bỏ trốn

Cách điều chỉnh: Kế toán tra cứu thông tin hóa đơn đầu vào trên trang: tracuuhoadon.gdt.gov.vn 

Bước nào trong quy trình sử dụng hóa đơn điện tử là quan trọng nhất? 

Nhiều doanh nghiệp nhanh chóng triển khai sử dụng hóa đơn điện tử

10. Hoá đơn viết sai và đã kê khai thuế

Cách điều chỉnh: Nếu hóa đơn bị sai về các thông tin hoặc tăng giảm thuế thì kế toán xuất hoá đơn điều chỉnh. Đối với hóa đơn gạch xóa thì phải lập biên bản thu hồi và xuất hoá đơn điều chỉnh, thay thế.

11. Mất hóa đơn đầu vào liên 2

Cách điều chỉnh: Kế toán cần lập biên bản ghi nhận sự việc rồi thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc mất hóa đơn đầu vào liên 2, sao chụp liên 1 của hóa đơn sau đó nộp phạt về hành vi mất hóa đơn. Cuối cùng, kế toán cần căn cứ vào photo liên 1 để kê khai khấu trừ thuế.

 

Comment here