Blog

Khi kê khai thuế điện tử có được nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy không?

Một trong những câu hỏi được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay đó chính là khi doanh nghiệp kê khai thuế điện tử thì có được nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy nữa không? Bởi thực tế, vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp không thể thực hiện việc khai thuế điện tử được. Để trả lời vướng mắc trên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử, mời quý doanh nghiệp tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 180/2010/TT-BTC quy định cụ thể như sau:
“Kể từ khi CQT chấp nhận hình thức kê khai điện tử đến khi ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử, NNT không thực hiện thủ tục khai thuế bằng các hình thức khác (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư này).”

khai thuế điện tử

Căn cứ theo quy định trên thì kể từ khi cơ quan thuế chấp nhận hình thức kê khai thuế điện tử đến khi ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử thì người nộp thuế không thực hiện khai thuế bằng các hình thức khác.

Căn cứ Thông tư 180/2010/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1 quy định xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế như sau:

“1. Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời.”

Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 35/2013/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 180/2010/TT-BTC quy định:

https://traodoithongtin.net/so-sanh-hoa-don-chuyen-doi-tu-hddt-va-hdg-thong-thuong/

“2. Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ khai thuế điện tử mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa khắc phục được sự cố, người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế bằng giấy và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Trường hợp do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN) trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thì người nộp thuế không bị phạt hành chính về hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế nếu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế.”

Như vậy, các doanh nghiệp khi thực hiện kê khai thuế qua mạng thì vẫn có thể thực hiện thủ tục khai thuế bằng các hình thức khác nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Với những chia sẻ nêu trên, hy vọng đã giúp doanh nghiệp giải đáp được vướng mắc, câu hỏi về việc liệu khi doanh nghiệp kê khai thuế điện tử có được nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy không!?

https://traodoithongtin.net/

Comment here