Một số kỹ năng quản lý thời gian mà sinh viên nên biết

Mỗi sinh viên đều có 2 công việc chính đó là học tập và thi cử. Bạn phải biết cách sắp xếp mọi công việc sao cho hợp lý mỗi khi kỳ thi cận kề. Để sắp xếp được mọi việc hợp lý thì bạn phải tự nâng cao kỹ năng quản lý thời gian […]